Засідання педагогічної ради

10 січня відбулося чергове засідання педагогічної ради  у формі захисту інновацій «Творче використання інформаційних технологій у процесі викладання навчальних дисциплін», яке підготувала заступник директора з навчально-виховної роботи Пляшко Т.П. Метою  засідання педради є поглиблення знань педагогів про інноваційні, зокрема  інформаційні  технології навчання, прийоми педагогічної техніки, обмін досвідом  їх використання.
     Ні для кого не є секретом, що освіта в усі часи потребує змін. Вона не стоїть на місці, вимагає від навчальних закладів постійного розвитку. Наш ліцей,  як і будь-який прогресивний заклад, потребує оновлення змісту і форм діяльності. Основним завданням адміністрація вважає втілення в освітній процес найкращих досягнень педагогічної науки, передових педтехнологій, створення умов для реалізації творчих здібностей кожної особистості.

   Сьогодні практично неможливо уявити життя без комп’ютера та IКТ. Сучасні діти постійно користуються інтернетом з його соціальним спілкуванням та інформаційними ресурсами. Ми спостерігаємо, як росте покоління візуалів, для яких головним джерелом інформації є зоровий ряд. Усе це пояснює необхідність використання нових світових інформаційних технологій в освітній діяльності.            IMG_20200110_114543-minБагато педагогів ліцею використовують у своїй роботі сучасні технології. Вчитель географії Шумська Н.С. користується інтернет-сервісом мультимедійних дидактичних вправ Learning Apps. Бабій Т.М. ознайомила , як у початкових класах працювати з онлайн–платформою «Вчи.юа». Використовує сервіс Padlet в освітньому процесі вчитель історії  Бруча С.А. Вчитель хімії Романюк Н.Г. розробляє  інтерактивні завдання для мультимедійної дошки на основі програмного забезпечення Elite  Panaboard.  З онлайн–курсом для вчителя «Бери і роби»  працює  вчитель української мови та літератури Задорожня Н.І. Вчитель зарубіжної літератури Ваць Н.В. показала, як створювати хмари слів (тегів) як засіб візуального аналізу текстів. Учитель інформатики Шворак О.С. ознайомив із  комп’ютерним тестуванням, яке є альтернативою традиційного контролю знань здобувачів освіти.
    Директор школи Кубай В.О. зробив підсумок та сказав, що досить широке застосування мультимедійних проекторів, інтерактивних  дошок та педагогічних програмних засобів забезпечують повноту подання навчального матеріалу, ефективне його коригування та відтворення, що у сукупності створює кращі можливості для його засвоєння охочим до навчання. Валерій Олександрович поділився власним досвідом щодо використання сучасних інформаційних технологій.
      Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках справа непростIMG_20200110_124246-minа, оскільки вимагає певних витрат на підготовку,  крім того вчитель повинен вол одіти навиками роботи з різними програмними продуктами, щоб підготувати якісний комп’ютерний супровід уроку. Тому сьогодні ще залишається відкритим питання: “Як же найбільш ефективно використовувати потенційні можливості сучасних інформаційних та комунікаційних технологій при навчанні школярів?”
        Дякуємо учасникам педагогічної ради, які поділились своїм досвідом роботи із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Хай засідання цієї педагогічної ради буде поштовхом до подальшого впровадження ІКТ у навчальний процес.