Як оцінюватимуть здобувачів освіти нашого ліцею за підсумками навчального року

gerbschoolОцінювання здобувачів освіти нашого ліцею за підсумками навчальногоLogo 7 року буде відбуватись згідно Положення про організацію та проведення оцінювання здобувачів освіти закладу загальної середньої освіти «Ліцей №7 м. Ковеля» (далі – ліцей) в умовах дистанційного навчання, яке було обговорено і схвалено на педагогічній раді /Протокол №6 від 08.05.2020/ та затверджено наказом директора ліцею №7 від 08.05.2020 р. №33.
Зокрема, дане Положення передбачає:
  • За період дистанційного навчання виставляється лише одна тематична оцінка за весь вивчений матеріал під час карантину (воєнного стану).
При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення матеріалу.
Якщо учень (учениця) був(ла) не приймав участь у дистанційному навчання, або з ним був відсутній зв’язок протягом вивчення теми, немає можливості проконтролювати виконання ним вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється н/а (не атестований(а).
Тематична оцінка не підлягає коригуванню.
  • Семестрова оцінка виставляється без дати до електронному журналу в колонку з надписом «І семестр», «ІІ семестр».
Семестрова оцінка за семестр, в якому був оголошений карантин, виставляється з врахуванням очного навчання та результатів дистанційного навчання в період карантинних обмежень (воєнного стану).
Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок (тематичні очного навчання та тематичної дистанційного навчання). При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту, домінуючими оцінками є тематичні отриманні під час очного навчання.
З метою реалізації права учнів на корегування оцінки виставляти семестрову оцінку рекомендується за 4 дні до закінчення семестру.
Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об’єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи. 
Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а).
  • Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.
Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Домінуючими є семестрові оцінки очного навчання.
У разі коригування учнями оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 15 червня поточного року та можливості фізичного повернення педагогічних працівників до приміщення ліцею.
У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)).
Річна оцінка коригуванню не підлягає.
 
Директор ліцею Валерій Кубай