Про надання роз’яснень щодо допуску в школу при відсутності профілактичних щеплень

gerbВідповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 року №326 в Україні запроваджено принцип пріоритетності збереження здоров’я населення. Відтепер усі законодавчі акти, які ухвалює Уряд, повинні містити прогноз того, як впливатиме прийняття того чи іншого рішення на здоров’я людини.               
В Україні залишається напружена ситуація із захворюваннями, котрі керуються засобами специфічної імунопрофілактики, що виникають в зв’язку із низьким охопленням щепленнями населення у минулі роки та втратою імунного прошарку. Найбільш небезпечні по летальності – дифтерія (смертність до 50% від захворілих), по контагіозності та можливим  ускладненнями - кір (9 із 10 контактних можуть захворіти).
З початку року на кір в Україні захворіло понад  27 тисяч осіб, від ускладнень цієї інфекційної хвороби померло тринадцять людей: дев’ятеро дітей і четверо дорослих.
За цей же період в області захворіло близько 1200 осіб. Інтенсивність епідемічного процесу досягла високого рівня і становить 98 на 100 тисяч  населення, що вище від середнього по державі в 1,8 разів.
З початку року в Україні зареєстровано 7 випадків захворювання на дифтерію, троє серед захворілих  це діти.
Згідно зі ст.3 Конституції України «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю», а згідно зі ст. 50 «Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди». Оскільки право на охорону життя і здоров’я людини, згідно з Конституцією, важливіше за право на освіту, тому, право дитини на охорону її життя і здоров’я превалює над правом нещепленої дитини отримати освіту.
Також, Європейський суд з прав людини визнає в деяких випадках законним обмеження прав людини, коли суспільний інтерес домінує над приватним.
В питаннях епідеміологічного благополуччя країни інтерес одного нещепленого громадянина не можна порівняти з обов’язком держави забезпечити збереження життя і здоров’я всіх інших громадян.
За Законом України «Про освіту» Стаття 9:  «Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи. Сімейна (домашня) форма здобуття освіти – це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки».
У статті 15 Запобігання інфекційним захворюванням у дитячих закладах Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» зазначено: «Прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів  проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров’я,  в якому дитина перебуває під медични наглядом.  Довідка видається на підставі  даних  медичного  огляду дитини,  якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі,  а також якщо їй проведено  профілактичні  щеплення згідно  з  календарем  щеплень  і  вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.
Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється».
Згідно Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (Стаття 27) та «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000р. № 1645-ІІІ в редакції від 05.12.2012р. (Стаття 12) профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні є обов’язковими і включаються  до календаря щеплень.
Також, Дорученнями голови облдержадміністрації від 19 січня 2018року №453/17/2-18 «Про недопущення поширення інфекційних хвороб» та від 16 травня 2018р. № 3132/17/2-18 «Про стабілізацію епідемічної ситуації в області» зобов’язано голів райдержадміністрацій, міських голів, голів ОТГ вжити заходів з максимального охоплення профілактичними щепленнями підлягаючих контингентів з метою забезпечення колективного імунітету в дитячих закладах не менше 95%.
На підставі вищевикладеного, відмова директора  ЗОШ у зарахуванні дитини, в котрої відсутні профілактичні щеплення, до першого класу не порушує її права на здобуття освіти, оскільки існують альтернативні форми  навчання.