ОГОЛОШЕННЯ!

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на посаду директора
 ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ  «ЛІЦЕЙ  №7  м.  КОВЕЛЯ»
 
На виконання рішення Ковельської міської ради  від  27 червня 2019 року  № 52/89 оголошується конкурс на посаду  керівника  ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ №7 м. КОВЕЛЯ» ( вул. М.Левицького, 1)

 
Найменування посади та умови оплати праці Директор закладу загальної середньої освіти ( Керівник) 

         За виконання обов’язків, передбачених  контрактом, керівникові нараховується заробітна плата відповідно до чинного законодавства України, виходячи з установленого Керівнику  тарифного   розряду, згідно Єдиної  тарифної сітки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  30 серпня      2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників  на основі Єдиної тарифної  сітки  розрядів і  коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»,  а також Наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557 «Про  впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів,  установ освіти та  наукових установ», з урахуванням економічного і фінансового становища закладу.

       Додатково, за рішенням управлінням освіти, у межах наявних коштів на оплату праці можуть виплачуватись надбавки, доплати та премії відповідно до чинного законодавства України.

      Керівникові надається щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів.

     Відповідно до чинного законодавства при наданні щорічної основної відпустки Керівникові виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

     Керівнику можуть бути встановлені інші умови матеріального забезпечення, що не заборонені чинним законодавством.

 

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу загальної середньої освіти Взяти участь у конкурсі можуть громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну освіту на рівні  спеціаліста або магістра, стаж педагогічної  роботи не менше 3 років, а також фізичний і психічний стан яких  не перешкоджає виконувати професійні обов’язки.
Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі та терміни їх подання Особи, які бажають взяти участь у конкурсі особисто ( або уповноважена згідно з довіреністю особа) подають до конкурсної комісії такі документи:- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- довідку про стан здоров’я.

     Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

 

Термін прийняття документів – з 02 липня 2019 року по  31 липня 2019 року     

Документи подаються в управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради, за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності буд. 101.

Етапи конкурсу І етап: з 02 липня 2019 року по 31 липня 2019 року – прийом документів претендентів на посаду директора закладу загальної середньої освіти ІІ етап: з 01 серпня 2019 року  по  07 серпня 2019 року  вивчення  конкурсною комісією поданих документів, мотиваційного листа та оприлюднення  кандидатур,  які  допущені до конкурсу.

ІІІ етап: з 07 серпня 2019 року по 13 серпня 2019 року  ознайомлення кандидатів з закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування.

ІV етап: з 21 серпня 2019 року по 23 серпня 2019 року проведення конкурсу:

  • проведення письмового іспиту (тестування) з метою  перевірки знань законодавства України та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
  • публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, перевірка професійної компетентності шляхом вирішення ситуаційного завдання.

V етап: з 28 серпня 2019 року по 30 серпня 2019 року  визначення  переможця конкурсу та укладання з ним контракту.

Контакти Додаткова інформація з питань проведення конкурсу  надається управлінням освіти виконавчого  комітету Ковельської міської ради

  • Бичковський Віктор Васильович, начальник управління освіти

тел.(03352)59518, 0953558440

  • Колода Оксана Панасівна, методист з кадрових питань

тел.(03352)50158, 0952097337

 Звертатись за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності 101,

 E-mail: kovel_osvita@ukr.net   

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ  – /переглянути/

Зразки ситуаційних завдань задля перевірки професійної компетентності претендентів на посаду директора закладу загальної середньої освіти –  /переглянути/

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ на знання законодавства у галузі освіти для претендентів на посаду директора закладу загальної середньої освіти –  /переглянути/